SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ


SEZNAM UPLYNULÝCH AKCÍ

04.09.2011 08:30:00
AKSC #2 - p?esunuto na jaro 2012 (nemoc organiztora)

Počet přihlášených: 12

26.06.2011 08:30:00
AKSC #1 - Airsoftov st?eleck sout?!

Počet přihlášených: 14

01.05.2011 09:00:00
AKSC - betaTest

Počet přihlášených: 4

Nick:
Heslo:
AKSC #2 - st?eleck situace

V dnešním aktualitce si m?ete prohlédnout jednotlivé st?elecké situace jak je pravd?podobn? uvidíte na naší sout?i.


1. První stage je jako i minule na rozeh?átí

startovní pozice: zbra? na stole, ruce za hlavou, ve stoje

2. novinka AKSC #2 -> elezné ter?e

jedná se st?elbu na rychlost, malý elezný ter? je hodnocen 5ti body a sout?ící ho musí jednou (ani víc ani mí?) zasáhnout

startovní pozice: v sed?, zbra? na stole

3.U nám to tu houstne

Tuto situaci m?ete ?ešit libovoln? jediná podmínky je, e tunelem musíte projít v pod?epu

startovní pozice: sloit zbra? (zastr?it zásobník, p?ípadn? nabít)

4. elezná stage

tentokráte rychlost v pohybu

startovní pozice: ve stoje, zbra? v ruce voln? u t?la 

5. p?ebití

V této situaci musí st?elec zvolit svou trasu zda první d?epne nebo lehne a mezi sest?elením dvou posledních ter?? musí provést povinné p?ebití u AEG (druhý zásobník p?inejhorším p?j?íme) u plynovek sta?í zásobník jeden (provedeme názornou ukázku p?ed zahájením st?elby jak na to)

startovní pozice: ve stoje, zbra? v ruce voln? u t?la 

6. rychlost!

V této situaci musí být st?elec hlavn? rychlý! Ten který dokon?í st?elbu v nejkratším ?ase dostane 5ti bodový bonus!

startovní pozice: ve stoje, zbra? v ruce voln? u t?la 

Je moné, e n?které situace budou upraveny


autor: george 2011-08-29 11:13:25