SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ


SEZNAM UPLYNULÝCH AKCÍ

04.09.2011 08:30:00
AKSC #2 - p?esunuto na jaro 2012 (nemoc organiztora)

Počet přihlášených: 12

26.06.2011 08:30:00
AKSC #1 - Airsoftov st?eleck sout?!

Počet přihlášených: 14

01.05.2011 09:00:00
AKSC - betaTest

Počet přihlášených: 4

Nick:
Heslo:
Novinky na AKSC #2

B?hem dneška nebo zít?ka zv??ejním 6 p?ipravených stanoviš? a jejich popis, dále nastínám ceny pro vít?ze a další podrobnosti, n?které podrobnosti ?t?te dále ji te?!


Update pravidel AKSC:

p?idáno -> elezný ter?

- po?ítá se pouze jeden zásah a ten je ohodnocen 5body

-penalizace za nev?nování se ter?i a další zásah 10bod?

 

oprava -> prost?elení ter?e -> zásah dalšího

-po?ítají se zásahy s menším bodovým hodnocením

-stále platí pravidlo v?novat se 2x ter?i


autor: george 2011-08-28 19:44:25