SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ


SEZNAM UPLYNULÝCH AKCÍ

04.09.2011 08:30:00
AKSC #2 - p?esunuto na jaro 2012 (nemoc organiztora)

Počet přihlášených: 12

26.06.2011 08:30:00
AKSC #1 - Airsoftov st?eleck sout?!

Počet přihlášených: 14

01.05.2011 09:00:00
AKSC - betaTest

Počet přihlášených: 4

Nick:
Heslo:
AKSC #1 - St?eleck situace

P?edstavuji Vám první sérii st?eleckých situací naší první st?elecké sout?e.


Zde uvidíte rozloení st?eleckých situací tak jak budou sestaveny na míst? konání sout?e.

 

1. ze stoje zasáhnout 2x všechny ter?e

2. zasáhnout 2x dvojici ter?? poté se p?esunout a zasáhnout 2x druhou dvojici ter??

3. vdy 2x zasáhnout ter? (krom No Soot ter?e), ?ešení situace je na st?elci

4. vdy 2x zasáhnout ter? (krom No Soot ter?e), ?ešení situace je na st?elci

5. vdy 2x zasáhnout ter? (krom No Soot ter?e), ?ešení situace je na st?elci

6. vdy 2x zasáhnout ter? (krom No Soot ter?e), ?ešení situace je na st?elci

 

Up?esn?ní o startovním postavení hrá?e a umíst?ní zbran? bude ?e?eno p?i sout?i.


autor: george 2011-06-24 14:24:07