SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ


SEZNAM UPLYNULÝCH AKCÍ

04.09.2011 08:30:00
AKSC #2 - p?esunuto na jaro 2012 (nemoc organiztora)

Počet přihlášených: 12

26.06.2011 08:30:00
AKSC #1 - Airsoftov st?eleck sout?!

Počet přihlášených: 14

01.05.2011 09:00:00
AKSC - betaTest

Počet přihlášených: 4

Nick:
Heslo:
INFO

Naše první AKSC se blíí a proto Vám p?inášíme bliší informace. 


Tento první (zahajovací) ro?ník se bude konat v Hamrech u Plumlova Zv?tit mapu v prostorách venkovního ob?erstvení "hasi?i Hamry" Krom? sout?e a doprovodného programu se m?ete t?šit na ob?erstvení z nabídky nap?íklad: 

 
Kofola 0,3l 10 K?
Kofola 0,5l 15 K?
Pivo 10° 19 K?
Pivo 12° 22 K?
sodovky r?zné druhy 10 K?
rum 21 K?
vodka 20 K?
klobása 25 K?
cigáro 25 K?
další dle nabídky  
 
P?i nep?ízni po?así Zv?tit mapu (o p?ípadné zm?n? budete informováni na webu!)

autor: george 2011-06-19 21:16:19