SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ


SEZNAM UPLYNULÝCH AKCÍ

04.09.2011 08:30:00
AKSC #2 - p?esunuto na jaro 2012 (nemoc organiztora)

Počet přihlášených: 12

26.06.2011 08:30:00
AKSC #1 - Airsoftov st?eleck sout?!

Počet přihlášených: 14

01.05.2011 09:00:00
AKSC - betaTest

Počet přihlášených: 4

Nick:
Heslo:
AKSC #1 - Airsoftov st?eleck sout?!
2011-06-26 08:30:00
ob?erstven Hasi?i Hamry


S radostí Vám chci p?edstavit první ro?ník

AKSC - (Airsoft Koalice Shooting Contest)

St?elecká sout? po?ádaná Airsoftovou Koalicí!

 

Oficiální stránky akce kde se dozvíte více: aksc.airsoftkoalice.cz

O co se jedná? Jedná se o airsoftovou obdobu klasického IPSC s upravenými pravidly a za pouití Airsoftových elektrických, plynových p?ípadn? manuálních zbraní. Kadý ú?astník projde n?kolik p?ipravených st?elnic podobných t?m které vídáte v amerických filmech pro výcvik speciálních jednotek SWAT, po?ítá se p?itom ?as a p?esnost zásah?.

Nejlepší st?elci obdrí zajímavé v?cné ceny!

Pro první ro?ník jsme si pro Vás p?ipravili 2 kategorie a to plynové pistole a AEG (elektrické zbran?). Zápisné na akci: 30K? -> zápisné je tu pro pokrytí nezbytných náklad? spojených s akcí (p?ekáky,ter?e a další) Po dobu akce je nutné nosit ochranné brýle pro vlastní bezpe?nost Výsledky akce, fotografie a další naleznete po skon?ení akce online na aksc.airsoftkoalice.cz

Vyzkoušejte n?co jiného, vyzkoušejte AKSC!

Místo konání: ob?erstvení Hasi?i Hamry ->

Zv?tit mapu

 ; Podrobnosti o ob?erstvení ZDE

P?i nep?ízni po?así (v tomto p?ípad? dáme v?d?t na AKSC i airsoftkoalici) se akce p?esune

Zv?tit mapu

 (o p?ípadné zm?n? budete informováni na webu!)

 

Počet přihlášených: 14

Přihlášení uživatelé: george | roman | terka | henry | bobo | majk | Lord | chupi | domik007 | chupi ml. | roman kv | Luk | mates | lj?ke |

nickteamkategorievýsledné skóre [v bodech za sekundu]
boboDog Soldiersaeg4.6017 [bod/s]
georgeDog Soldiersaeg3.6789 [bod/s]
majkA-Teamaeg3.4339 [bod/s]
mr.dodoContractoraeg3.2748 [bod/s]
romanA.C.T.aeg3.1895 [bod/s]
roman kvno teamaeg3.1331 [bod/s]
chupiDEFENDERaeg2.8047 [bod/s]
chupi ml.DEFENDERaeg2.6046 [bod/s]
henryDog Soldiersaeg2.5853 [bod/s]
terkaDog Soldiersaeg2.2778 [bod/s]
henryDog Soldiersplyn4.0893 [bod/s]
boboDog Soldiersplyn3.8950 [bod/s]
majkA-Teamplyn3.4873 [bod/s]
chupiDEFENDERplyn3.0199 [bod/s]
romanA.C.T.plyn2.8198 [bod/s]
mr.dodoContractorplyn2.5619 [bod/s]
chupi ml.DEFENDERplyn1.2804 [bod/s]

Registrace na akci je již uzavřena